ObaveštenjaSUDIJE - PONOVNI SEMINAR SLUZBENIH LICA (SUDIJAI DELEGATA ) FSZO
2018-09-03
PONOVNI SEMINAR SLUŽBENIH LICA SUDIJA I DELEGATA FSZO ODRŽAĆE SE U UŽICU ( STADION FK SLOBODA UŽICE) U ( PONEDELJAK) 10.09.2018.god.SA POČETKOM U 16,OO ČASOVA.